L’equip de professionals de Boot Room també produirà pròximament ‘Podcasts’ especialitzats en futbol i sobre diverses temàtiques.